Castellano   |   Català   |   English
Escoda Pinzells L´art en el pinzell des de 1933
0
Productes
0
Preu
Cistella
Accés clients
Home La Nostra Empresa Artistes Productes Notícies
Botiga
Contacte

Escoda Sabatés, S.A., a partir d`ara Escoda, informa als usuaris que d’acord amb el que disposa el Reglament Europeu de Protecció de dades 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola com a Llei Orgànica (“LOPD”), així com la resta de  normativa que desplega la seva aplicació, l'informem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer responsabilitat d'Escoda que té com a finalitats la comunicació, contractació, relació i/o gestió dels productes i serveis que ofereix. No hi ha previsió que aquestes dades puguin ser cedides o comunicades a tercers, al marge de les assenyalades per la normativa vigent.


La persona interessada autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a aquestes finalitats.


Si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals li demanem que ens ho comuniqui, via carta, a ESCODA SABATES, S.A.  a l’adreça Carrer Joaquin Costa, 47 -08206-SABADELL (Barcelona), o ens remeti un correu electrònic a: info@escoda.com

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal d`Escoda que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S`informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents
websites, relatius a serveis oferts per Escoda, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular Escoda, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en el Reglament Europeu de Protecció de dades 2016/679, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L`ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

Joaquín Costa, 47 . 08206 Sabadell (Barcelona) Espanya (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a Escoda, a l`adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per Escoda
i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Escoda és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Escoda, amb les finalitats de
realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris,
informació i distribució dels productes de l`organització, així
com la realització d`activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà
ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització
d`estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin
dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari
de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament
del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d`implementació
dels mateixos per a l`accés dels usuaris a determinats continguts
facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè
Escoda pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació
relativa a l`entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L`introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació
de dades implica l`acceptar les presents condicions d`ús i política
de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions
d`ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer
compliment durant la navegació i participació a www.escoda.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI

Així mateix, i tret que s`hagi informat a l`usuari de la possible existència
de cessions de les seves dades a tercers, i s`hagi recaptat el seu consentiment
a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació
vigent, cap tercer aliè a Escoda tindrà accés, sense
el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals
i/o de navegació. En la resta dels casos Escoda col·laborarà
perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé
la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Escoda no ven, lloga o cedeix les dades personals dels
usuaris d`aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a
la pròpia prestació del servei.

Escoda no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris
a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia
prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment, Escoda envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web d`Escoda.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a info@escoda.com
(consignar l`adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés als websites com l`ús que pugui realitzar-se de
la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis
o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Escoda, tot això
segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

Escoda no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany
emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis
o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d`informació contemplat en l`article
10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions, és Escoda, amb Nif A58288697, amb domicili al carrer
Joaquín Costa, 47 . 08206 Sabadell (Barcelona) Espanya, amb domini d`Internet www.escoda.com, inscrit en el registre corresponent,
atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la
següent adreça de correu electrònic: info@escoda.com.

CONCEPTE D`USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d`usuari, i implica
l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Escoda
en el mateix moment que l`usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Escoda no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “”links”" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i Escoda no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè
Escoda, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un
vincle, tant al connectar a la web d`Escoda, com a l`accedir a la informació d`altres webs des de la web d`Escoda.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d`aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen
als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l`ordinador de l`usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l`última vegada que l`usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l`usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d`accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les
pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

Escoda pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis
en els serveis o continguts.

Escoda ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s`adverteix que els continguts d`aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes d`Escoda.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Escoda declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Escoda
no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Escoda.

Escoda no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de
que Escoda realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d`incidents.

En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Escoda, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit d`Escoda.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial
d`Escoda o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables.
L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d`Escoda.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Escoda, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Escoda és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email.

Escoda, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web d`Escoda, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen a Escoda per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Escoda, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d`autor que estigui previst legalment. Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d`Escoda.

D`acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, Escoda queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per Escoda pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d`Escoda, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d`Escoda. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d`Escoda sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Escoda no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d`Escoda.

Ens interessa la teva opinió!Ens interessa la teva opinió! Responent un petit qüestionari,
ens pots ajudar a millorar la teva experiència amb Escoda.
Escoda
La Nostra Empresa
Productes
Notícies
Avís Legal
Política de cookies
Botiga
Cerca avançada
Condicions d´ús
Condicions de Seguretat
Condicions de transport
Ens interessa la teva opinió!
Artistes
Videos
Testimonis
Descarregar catàleg
Contacte
Mapa Web
c. Joaquim Costa, 47-53 . 08206 Sabadell (Barcelona) Spain
t. (+34) 937 263 219 . f. (+34) 937 256 752
e. info@escoda.com

per Anunzia